top of page

לא חשבנו שהילדים שלנו יכולים להיות חמודים יותר, ואז בא פורים. 

תנו לי לעזור לכם לשמור את המתיקות הזאת לתמיד

לא חשבנו שהילדים שלנו יכולים להיות חמודים יותר, ואז בא פורים. הם פשוט מתוקים מידי בתוך התחפושות חד קרן, נמר, וסופרמן שלהם. תנו לי לעזור לכם לשמור את המתיקות הזאת לתמיד, כ...
צילומי פורים לעד שלושה אחים בסשן
₪350
LOGO 17-10-2018.png

הסטודיו בלב היער,  תרשיש 26, נופך ||  0523-761907 ||  Talyaelk1979@gmail.com

לא חשבנו שהילדים שלנו יכולים להיות חמודים יותר, ואז בא פורים. הם פשוט מתוקים מידי בתוך התחפושות חד קרן, נמר, וסופרמן שלהם. תנו לי לעזור לכם לשמור את המתיקות הזאת לתמיד, כ...
צילומי פורים לעד שלושה אחים בסשן
₪350
bottom of page